V5 Heatsink - Bowden Tube Fit

V5 Heatsink - Bowden Tube Fit

V5 Aluminium heatsink 
For use with bowden tubes

    £5.00Price